Σωζόπολη Μεταφορές

Σωζόπολη Μεταφορές Αυτοκίνητο (1-3 ατόμων) Βαν (4-5 ατόμων) Βαν (6-8 ατόμων) Λεωφορείο (9-12 ατόμων) Λεωφορείο (13-15 ατόμων) Λεωφορείο (16-17 ατόμων) Λεωφορείο (18-49 ατόμων)
Sofia airport - Sozopol Μεταφορά 240 € 305 € 305 € 380 € 380 € 485 € ρωτήστε
Plovdiv airport - Sozopol Μεταφορά 138 € 200 € 200 € 328 € 328 € 328 € 680 €
Varna airport - Sozopol Μεταφορά 102 € 130 € 130 € ρωτήστε ρωτήστε ρωτήστε ρωτήστε
Burgas airport - Sozopol Μεταφορά 43 € 55 € 55 € 69 € 83 € 96 € 145 €
Sunny Beach - Sozopol Μεταφορά 55 € 80 € 80 € 97 € 97 € 107 € ρωτήστε

Σημειώσεις Μεταφοράς: